Ne e ndihmojmë botën të rritet që nga viti 1983

Vrima të dyfishta ose mbajtëse kryq në kënd të vetëm